Avukat Eda Berat Deniz; Eşin Vefat Etmesi ve Miras Paylaşımı

404

D’She Style tavsiye eder🔝

D’She Kadını Sevgili Eda Berat Deniz’e sorduk;

Eşin vefatı durumunda eş ve çocuklara miras nasıl paylaştırılır? D’She Kadınları’na boşanma ve tekrar evlenme durumu söz konusu ise, miras dağılımı hakkında neler tavsiye edersiniz?

Türk Miras Hukuku’nda zümre sistemi geçerli olmakla birlikte hareket noktası her zaman miras bırakandır. Eşin mirasçılığı hangi zümre ile birlikte mirasçı sıfatını haiz olduğuna göre değişiklik göstermektedir.

Türk Medeni Kanunu’nda kabul edilen zümre sayısı ise üç tanedir.  Seçenekli olarak eşin miras paylarını belirtmek gerekirse;

1. Birinci zümre ile birlikte mirasçılık

Miras bırakanın ölüm tarihinde miras bırakanın eşi ve birinci zümresi yani çocuğu/çocukları sağ ise sağ kalan eşin miras payı çocuk sayısından bağımsız olarak her zaman terekenin ¼’üdür.

2. İkinci zümre ile birlikte mirasçılık

Miras bırakanın ölüm tarihinde miras bırakanın eşi ve ikinci zümresi yani ana-babası veya ana-babasının çocukları sağ ise sağ kalan eşin miras payı mirasçı sayısından bağımsız olarak her zaman terekenin ½’sidir.

3. Üçüncü zümre ile birlikte mirasçılık

Miras bırakanın ölüm tarihinde miras bırakanın eşi ve büyük ana-büyük babaları veya onların çocukları sağ ise sağ kalan eşin miras payı mirasçı sayısından bağımsız olarak her zaman terekenin ¾’üdür.

Bunlar da yoksa, miras bırakanın tek yasal mirasçısı sağ kalan eş ise mirasın tamamı sağ kalan eşe intikal eder.

Bir önceki zümreden birinin hayatta olması bir sonraki zümreye miras intikaline izin vermez.

Örnek vermek gerekirse miras bırakanın birinci zümresi kendi çocukları ve çocuklarının alt soyu ikinci zümresi ise ana-babası ve ana-babasının alt soyudur.

Miras bırakanın birinci zümresinden bir kişi bile hayattaysa ikinci zümre mirastan pay alamaz. Bu durum doktrinde eleştirilmektedir. Zira miras bırakanın uzak bir altsoyunun varlığı ana ve babanın yasal mirasçılık sıfatını ortadan kaldırmaktadır.

Miras bırakan ikinci evliliğini yapmış ve yeniden çocukları olmuşsa, miras nasıl pay edilir?

Öncelikle boşanma kararının kesinleşmesi ile eşler arasındaki yasal mirasçılık sıfatı sona ermektedir. Ancak ebeveynlerin boşanmaları tarafların müşterek çocuklarının yasal mirasçılık hakkını engellememektedir.

Boşanma sonrasında eşler bir başkası ile evlendiği takdirde sonraki evlilikten doğan çocuklar ile bir önceki evlilikten doğan çocuklar arasında mirasın paylaşılması açısından herhangi bir ayrım yoktur, tereke miras bırakanın tüm çocukları arasında eşit paylaştırılır.

Bu bağlamda ilk evlilikten olan çocuklar ile sonraki evliliklerden doğan çocuklar arasında herhangi bir ayrım yoktur. Meğer ki miras bırakan ölüme bağlı bir tasarrufta bulunmuş olsun.

Önemli olan miras bırakan ile çocuklar arasında herhangi bir şekilde soy bağı veya evlatlık ilişkisinin bulunmasıdır.

Ancak miras bırakanın yapmış olduğu evliliklerde evlenilen eşin çocuklarıyla miras bırakan arasında herhangi bir soy bağı ilişkisi yoksa, evlenilen eşin başka bir babadan olma çocukları miras bırakanın mirasından yasal olarak pay alamazlar.

Bu durumun istisnası, miras bırakanın kendisi ile herhangi bir soy bağı ilişkisi olmayan çocuklar lehine ölüme bağlı tasarrufta bulunmasıdır.

Daha iyi bir yaşam stiline sahip olmak için D’She Style’da kalın.