Av. Eda Berat Deniz

657

D’She Kadını Sevgili Eda Berat Deniz’e sorduk🔝

Boşanma sürecini yaşamak, anlaşmalı dahi olsa kimi zaman sancılı olabiliyor. Bu süreci yönetmek için D’She Kadınlarına tavsiyeleriniz nelerdir? Kadınlar boşanırken maddi güvenceye sahip olmak ve çocuğun velayetini almak gibi durumlarda nasıl bir yol izlemeliler?

Öncelikle belirtmek gerekir ki başarılı bir boşanma, hukuki ve psikolojik bir süreçtir. Tarafların çocuklarının da olması halinde müşterek çocuğun psikolojisi kadar işin hukuki boyutu olan velayet de önem kazanmaktadır.

Hukukumuzda “anlaşmalı boşanma” olarak adlandırılan ve eşlerin orta yolu bularak boşanmaya karar verdikleri kurguda hem eşler hem de müşterek çocuklar en az zararla ve mümkün olan en kısa sürede boşanma sürecini başarılı olarak tamamlamaktadır.

Ancak tarafların boşanmalarına ilişkin olarak düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolünün dikkatli ve kadının haklarını koruyucu bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Örneğin; kadının mal rejiminin tasfiyesinden doğan hakları ile maddi manevi tazminat ve nafaka talepleri tarafların sosyal ekonomik durumuna göre tespit edilmeli ve muhakkak boşanma protokolünde yer almalıdır.

Boşanma protokolünde, velayetin kimde kalacağı, velayeti almayan eşin ise müşterek çocuğu hangi zamanlarda görebileceği kararlaştırılabilir. Ancak velayetin kamu düzeninden olması nedeniyle hâkim tarafların bu konuda anlaşmalarına bağlı değildir. Örneğin henüz bir yaşında olan bir bebeğin velayetin anlaşmalı boşanma protokolünde babaya verilmesinin kararlaştırılması olağanüstü bir sebep yoksa hâkim tarafından kabul edilmez.

Tarafların anlaşarak boşanmaları için gerekli zemin oluşmamışsa bu durumda bizi çekişmeli boşanma olarak adlandırılan ve davaların ortalama olarak 3-4 sene sürdüğü bir süreç beklemektedir.

Bu durumda, boşanma davası sürecinde, sürecin sıkı takip edilmesi ve dilekçelerin özenle hazırlanması, taleplerin hâkime doğru iletilmesi ve boşanmaya sebep veren vakıaların delillendirilmesi çok önemlidir.

Çekişmeli boşanma sürecinde kadının zarar görmesinin engellenmesi için boşanma süresince müşterek konutun kadına tahsisi ile kadın ve çocuklar için tedbir nafakasının talep edilmesi gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmesi nedeniyle her iki geçici önlem de büyük bir öneme sahiptir.

Nafakanın yanında, boşanma davası süresince davalı eşin mal varlığını kaçırmaması adına mal varlığı üzerine tedbir konulması da talep edilmesi çok önemlidir. Bu sayede dava süresinde davalı eşin mal kaçırmasının önüne geçilmiş olunacaktır.

Türk hukukunda çocukların velayeti genellikle anneye verilir.  Bunun aksine karar verilmesi elbette mümkündür ancak böyle bir kararın verilmesi için annenin çocuk ile ilgili sorumluluklarını aşırı derecede ihmal ettiğinin, çocuğun babada yaşamını sürdürmesinin çocuk için daha olumlu sonuçlar doğuracağının ispatlanmış olması, hâkimde bu yönde bir kanaatin uyanması gerekmektedir. Annenin velayeti kaybetmemesi için ilgili bir anne olması ve çocukların velayetinin yüklediği sorumlulukları taşıyabileceği yönünde hâkimde kanaat oluşması da önemlidir.

Daha iyi bir yaşam stiline sahip olmak için D’She Style’da kalın.